Skip to content
hanuman chalisa path

Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi | PDF, Mp3 Audio, Youtube Video

Play Hanuman Chalisa Mp3 Audio Hanuman Chalisa Lyrics दोहा श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ।।बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार ।बल बुधि बिद्या देहु मोहिं,

Read More »